Nasza

Tradycja

"Tradycje to piękno, które chronimy,
a nie więzy,

które nas krępują" 

Ezra Pound
                                                                                            

 

Wychowanie bez zachowania tradycji, autorytetu, zasad prowadzi niewątpliwie do nihilizmu.
To ona służy zachowaniu porządku świata, a my przecież ją kochamy, tęsknimy do świąt, powtarzamy, co roku te same rytuały i budujemy nowe zwyczaje.

Tak dzieje się również w naszej szkole. Od chwili nadania imienia, co roku, obchodzony jest w naszej szkole wyjątkowo uroczyście Dzień Patrona, który w powszechnej świadomości uczniów zapisał się jako "dzień imienin szkoły". Jest to święto całej naszej szkolnej społeczności. Tego dnia, zamiast zwykłych zajęć dydaktycznych odbywają się warsztaty plastyczno - literackie związane z postacią, życiem i twórczością poety. Mają miejsce liczne konkursy "Wokół Kochanowskiego". W tym dniu do grona społeczności szkolnej w uroczysty sposób przyjmujemy pierwszoklasistów.

Sztandar jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i jego poszanowania. Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową, państwową oraz w uroczystościach religijnych. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu.

Logo naszej placówki przedstawiające patrona szkoły występuje w podziękowaniach, dyplomach, nagrodach i oficjalnych pismach.

Tarcza szkoły wprowadzona została do naszego ceremoniału w 2007 roku. Otrzymują ją uczniowie klas pierwszych po złożeniu ślubowania. Jest koloru srebrnego lub złotego z wytłoczonym na niej wizerunkiem wieszcza z Czarnolasu oraz napisem:
"PSP im. J. Kochanowskiego w Zakrzewie".

Odznaka "Prymus szkoły" również wprowadzona została do naszego rytuału w 2007 roku. Otrzymuje ją uczeń szczególnie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, zaangażowany w życie szkoły i środowiska, a jednocześnie kończący jeden z dwóch etapów edukacyjnych: 0-III lub IV-VI. Odznaka jest okrągła z napisem PRYMUS SZKOŁY. Na srebrnym lub złotym tle, w centralnej części, widnieje kontur tarczy szkolnej
z nazwą szkoły i wizerunkiem Jana Kochanowskiego.

Nasz Hymn

Od roku szkolnego 2012/2013 możemy pochwalić się hymnem szkoły.
Skomponował go P. Lucjan Krzysiek - nauczyciel muzyki, słowa napisała P. Teresa Szczepanik.
Hymn towarzyszy nam przy obchodach ważnych wydarzeń i uroczystości w życiu szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew