CYFROWO BEZPIECZNI

W tym roku szkolnym już po raz drugi, w ramach rządowego programu Bezpieczna +, uczestniczyliśmy w konkursie JESTEŚMY CYFROWOBEZPIECZNI. Stowarzyszenie "Miasta
w Internecie", po ubiegłorocznym sukcesie, kolejny raz ogłosiło konkurs na rok 2016/2017 w ramach projektu "Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa". Projekt realizowany dzięki środkom z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem konkursu było motywowanie szkół do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli
i uczniów szkół oraz ich rodziców, a także rozwój potrzebnych do tego kompetencji.

W ubiegłym roku zajęliśmy wysokie, bo drugie miejsce w kraju. W nagrodę, 25 uczniów naszej szkoły wyjechało na tygodniowy obóz edukacyjny do Tarnowa, który do dzisiaj wspominają z dużym sentymentem. W ubiegłorocznej edycji zabrakło nam naprawdę niewiele, aby zająć pierwsze miejsce i otrzymać w nagrodę pracownię multimedialną. Tym bardziej, z jeszcze większym zaangażowaniem, od września przystąpiliśmy po raz drugi do konkursu, gdzie za cel postawiliśmy sobie poprawienie zeszłorocznego sukcesu!

Zagadnienia konkursowe były bardzo ciekawe
i ważne, zwarzywszy na wszechobecny dostęp do Internetu w obecnych czasach. Wzbudzają zainteresowanie nie tylko dzieci, ale nauczycieli
i rodziców. Od września realizowaliśmy wiele zadań związanych z bezpieczeństwem cyfrowym. Przestrzegaliśmy uczniów starszych i młodszych przed niebezpieczeństwami, na które są narażeni w sieci. Zachęcaliśmy do korzystania z szerokiego wachlarzu zalet, które oferuje Internet.

Dzieci przygotowywały przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek szuka księcia" i scenki rodzajowe. Wszystkie klasy uczestniczyły
w konkursie poetyckim i plastycznym. Organizowaliśmy Cyber Andrzejki
i Cyfrowobezpieczny Karnawał, imprezę Fair Play
na boisku i w necie. Wielokrotnie prace uczniów prezentowane były na stałej wystawie
o bezpieczeństwie cyfrowym, np. prace z konkursu plastycznego, Cyber Rules, czyli zasady bezpieczeństwa w Internecie, czy prace z konkursu fotograficznego. Nasi uczniowie przygotowali i uczestniczyli w grze miejskiej po Radomiu, wykonywali gry edukacyjne i książeczki o bezpieczeństwie cyfrowym. Wzięli również udział w happeningu "Wiosnę witamy,
o cyberbezpieczeństwie pamiętamy" i "Marzannę utopimy, wirusa zgładzimy".

Po raz pierwszy braliśmy udział w Ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Internetu. Fotoreporterska relacja uczennicy klasy Va Weroniki Woźniak wysłana została na konkurs do sieciaki.pl. Nasza uczennica zdobyła drugie miejsce w konkursie ogólnopolskim, za pięknie zrelacjonowane wydarzenia szkolne dotyczące obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Wielu uczniów poznało i pracowało
na platformach edukacyjnych: Toondoo, Learning Apps, Storyjumper. Powstało wiele interesujących komiksów, prezentacji, książeczek, krzyżówek, pomocy dydaktycznych. Dzieci uczyły się programowania ze Scottie Go, pracowały online, zdobywały nowe wiadomości i poszerzały swoje zainteresowania.

W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała szkoła, poszczególne klasy od I do VI. Kiedy pokazał się ranking, wstrzymaliśmy oddech. Pozycje 177 szkół z terenu całej Polski ulegały ciągłej zmianie. Ostatecznie, po sprawdzeniu wszystkich działań. Kapituła Konkursu przyznała naszej szkole I miejsce! Cieszymy się bardzo,
bo to sukces z klasą - pokonaliśmy nie tylko szkoły podstawowe, ale także gimnazja i szkoły średnie biorące udział w konkursie. Teraz czekamy na zasłużoną nagrodę od Ministerstwa Edukacji Narodowej - pracownię mobilną.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Gulinie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 35

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

Gulin 12

26-652 Zakrzew