Czytam z klasą,

lekturki spod chmurki

 

Aby zachęcić i zmotywować uczniów do częstszego samodzielnego czytania, w roku szkolnym 2021/2022 klasy trzecie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie postanowiły wziąć udział w innowacji pedagogicznej opracowanej na podstawie międzynarodowego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki” wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej stawiają książkę w centrum uwagi ucznia. Dlatego, aby odwieść ich od kolejnych godzin spędzonych przed monitorem, wspólnie chcieliśmy pokazać im na nowo, jaki wspaniały i interesujący może być świat przedstawiony w książce.

Nasza innowacja polega na skoordynowaniu czytania wybranej lektury z jednoczesnym pogłębieniem wiedzy na temat zawodów bohaterów w niej występujących. Ponadto innowacja ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze i wyborze zawodu jaki chcieliby wykonywać w przyszłości. Uczniowie podczas omawiania lektur będą mogli zastanowić się, czy dany zawód ich interesuje, czy jest on dla nich atrakcyjny. Dzięki temu, każdy będzie miał możliwość dążenia do obranego celu – wykonywania wymarzonego zawodu.

Podczas omawianych lektur uczniowie będą wykonywać różnorodne, ciekawe i angażujące ich zadania. Wykonywane zadania będą miały na celu pobudzenie kreatywności uczniów, wyobraźni, zaangażowaniu ich w pracę zespołową oraz integrację zespołów klasowych. W naszych salach pojawią się zaproszeni goście, którzy będą czytać fragmenty lektur i opowiedzą o wykonywanym przez siebie zawodzie. Innowacja ma również na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, zachęcanie rodziców do regularnego czytania dzieciom w domu oraz współpracę placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew