„Droga do Niepodległości – montaż słowno-muzyczny i koncert patriotyczny dla Niepodległej z okazji 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

          W roku 2018 obchodzimy 100 – lecie  Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Zakrzewie przy współudziale Gminy Zakrzew oraz  przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” realizowało przedsięwzięcie pn. „Droga do Niepodległości – montaż słowno-muzyczny i koncert patriotyczny dla Niepodległej z okazji 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości” w ramach projektu pt. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koordynatorkami projektu były nauczycielki: Marta Lis i Beata Słowik.

         Społeczność szkolna już od kwietnia tego roku przygotowywała się do obchodów
100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podjęto szereg działań, by godnie uczcić święto naszej Ojczyzny, a także rozwijać wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przeszłością, umacniać postawę patriotyczną oraz rozbudzać szacunek do tradycji narodowych.

         W ramach  aktywizacji społeczności lokalnej zamieszkującej Gminę Zakrzew zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, na których dzieci z klas młodszych (II-III) wraz
z zaproszonymi babciami i dziadkami, wykonały 400 sztuk okolicznościowych kotylionów biało-czerwonych. Podkreślały one doniosłość Święta Niepodległości i zostały rozdane podczas uroczystego koncertu. Własnoręczne zrobienie kotylionów to nie tylko sposób
na uczczenie tego dnia, ale także dobry pomysł na zabawę z babcią i dziadkiem.

          W celu zaangażowania społeczności uczniowskiej oraz propagowania zdrowego
i aktywnego stylu życia zorganizowaliśmy imprezę sportową pt. „Biegniemy ku chwale Ojczyzny”, aby również na sportowo uczcić wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy wystąpili w koszulkach białych lub czerwonych – nawiązujących do barw narodowych. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek przekazany przez sponsorów.

         Dodatkowo została  zorganizowana wystawa fotograficzna  „Różnymi drogami
ku Niepodległości szli” prezentująca zdjęcia upamiętniające zasługi dla narodu polskiego.
W ten oto sposób utrwalona została historia  prawdziwych bohaterów walczących
 o niepodległość: Józefa Baćmagi, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Teresy Grodzińskiej.

            W ramach przygotowań do koncertu dzieci wzięły udział w „Żywej lekcji historii” . Przeprowadzona ona  została przez grupę rekonstrukcyjną działającą przy Stadninie Koni „Carino” w Gulinie. Była to  okazja do spotkania „prawdziwych” ułanów. Nasi uczniowie
 i zaproszeni goście mogli nie tylko zetknąć się z uzbrojeniem wojska z tamtych czasów,
ale także przymierzyć umundurowanie, czy tez przyjrzeć się wspomnianemu wyposażeniu armii
z bliska.

          Dzięki uprzejmości IPN- u   Delegatury w Radomiu mogliśmy podziwiać wystawę pt. „Ojcowie Niepodległości”. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego  wraz z ich krótkimi biografiami. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się pochodzeniem i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI.

          Organizacja całości tych obchodów nie byłaby możliwa bez środków pieniężnych,
które zostały pozyskane w wyniku opracowania dokładnego planu i zdobycia  funduszy unijnych. Dzięki temu Stowarzyszenie zakupiło 18 kompletów (9 damskie i 9 męskich) strojów regionalnych stylizowanych na okres Księstwa Warszawskiego. Komplety damskie składają się:  z białych sukienek przepasanych amarantowym szalem, zaś komplety męskie z munduru (wełniane sukno na atłasowej czarnej podszewce kolory amarant i granat), kurtki i spodni, pasów, butów chłopięcych skórzanych, z długimi cholewkami.

         Tak podniosła uroczystość nie mogłaby się odbyć bez odśpiewania hymnu narodowego
i przypomnienia wielu pieśni patriotycznych. Z zadaniem tym wzorowo sobie poradził chór szkolny, który wystąpił w stylowych togach zakupionych również z funduszy unijnych.

Podsumowaniem, a zarazem sprawdzianem efektów wielomiesięcznej pracy było przedstawienie, które miało miejsce 15 października 2018  roku w PSP w Zakrzewie.

          Punktem kulminacyjnym był pokaz umiejętności wokalno-tanecznych Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Zakrzewiaki”, przy współudziale Roberta Grudnia – pianisty i solisty Filharmonii Lubelskiej, Georgija Agratina – profesora Akademii Muzycznej w Kijowie, który
na cymbałach wykonał Koncert Jankiela oraz Lucjana Krzyśka – instrumenty elektroniczne, opiekuna muzycznego zespołu.

         Wątkiem przewodnim inscenizacji była postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczność  oczekiwała przybycia niezwykłego gościa. Na scenie pojawił się sam Marszałek Piłsudski.
Postać tę odegrał aktor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu Wojciech Ługowski. Zasiadłszy na tronie, Marszałek opowiedział zgromadzonej publiczności najważniejsze momenty ze swojego życia, odnoszące się do czasów młodości, okresu służby wojskowej i zsyłki. Kończąc swą opowieść, Józef Piłsudski wstał i donośnym głosem oznajmił zgromadzonym: „Jedną drogą dziś wszyscy idziemy. Niech droga naszego życia będzie kontynuacją historycznych dróg i niech zawsze wiedzie ku doskonalszej wolności.
Niech nadrzędnym celem dla każdego z nas będzie Ojczyzna i wolność”.

          Cały koncert mienił się biało - czerwonymi barwami. Zgromadzona publiczność miała okazję nie tylko wysłuchać pieśni o miłości do Ojczyzny, ale także podziwiać niesamowitą choreografię
z wykorzystaniem biało - czerwonych flag do  piosenki  „Modlitwa obozowa”. Wszyscy zgromadzeni na sali chętnie sięgali po specjalnie przygotowane śpiewniki i ochoczo dołączali
do chóru. Atmosfera była niezwykła. Na zakończenie uroczystości dzieci zatańczyły Poloneza 
w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego. Nad choreografią czuwała Grażyna Magiera, zaś opiekunem i dobrym duchem dla Zakrzewiaków jest Marta Lis.

         Dnia 18 listopada 2018 roku przedstawienie „Droga do Niepodległości” zostało przedstawione  szerszej publiczności w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela
w Zakrzewie.  Na uroczystość zostały zaproszone władze gminy na czele z nowo wybranym Wójtem Gminy Zakrzew –Leszkiem Margasem, przedstawiciele zakrzewskich instytucji kultury, darczyńcy, sympatycy, mieszkańcy Zakrzewa, Gminy Zakrzew i powiatu radomskiego. Przedstawienie wywołało wzruszenie wśród zaproszonych gości, owacjom nie było końca. Podziękowania wykonawcom złożył ksiądz proboszcz, Wójt Gminy Zakrzew oraz Robert Grudzień, który koncertuje z Zespołem Zakrzewiaki. Był to niezwykły w swej wymowie program artystyczny. Dzieci stanęły na wysokości zadania i wykazały się talentem aktorskim, tanecznym oraz wokalnym, przekonując jednocześnie wszystkich, iż należy cieszyć
się z wolności i szanować tych, którzy umieli poświęcić dla Ojczyzny wszystko.

          Projekt „Droga do Niepodległości” należy ocenić jako ciekawą i bardzo pomocną inicjatywą w edukowaniu dzieci i dorosłych pod kątem patriotycznym i  historycznym. Zgodnie z zasadą
„Bóg nas stworzył Polakami” – wpajaliśmy uczniom poczucie tożsamości narodowej, uczyliśmy ich patriotyzmu, z którym nie można się identyfikować bez znajomości słynnych polskich bohaterów, do jakich bezsprzecznie zalicza się Józef Piłsudski. Przypomnieliśmy polskie tańce narodowe oraz pieśni i piosenki, które śpiewano niegdyś w polskich domach
 i towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, a z biegiem lat nobilitowane zostały do rangi pieśni narodowych i ojczystych. Zaplanowane działania pozwolą nam – nauczycielom - przez kolejne lata, kultywować nasze tradycje i pielęgnować pamięć
 o potomnych, propagować treści patriotyczne w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Gulinie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 35

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

Gulin 12

26-652 Zakrzew