INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA
W PSP ZAKRZEW

Projekt "Przez wiedzę na szczyt. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Zakrzew" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął sie w marcu, trwał będzie do końca listopada 2014r.

W ramach tego projektu wsparciem zostali objęci uczniowie i uczennice klas IV - VI. Głównym celem jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci, a także podniesienie i rozbudzanie zainteresowań edukacyjnych. Klasy IV i V uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Są to zajęcia z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki. Uczniowie i uczennice biorący udział w realizacji zadań wynikających z założeń projektu pracują w ośmioosobowych grupach dwa razy w tygodniu. Klasy VI objęte zostały zajęciami z poradnictwa edukacyjno - zawodowego.

Przystąpienie naszej szkoły do projektu przyczyni się do wzrostu efektywności prowadzenia zajęć, podwyższenia atrakcyjności kształcenia, stworzy możliwość wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.Tylko dzięki odpowiedniemu zasobowi wiedzy, praktycznym umiejętnościom oraz właściwym postawom można wspiąć się na szczyt i osiągnąć swój życiowy Mont Everest.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Gulinie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 35

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

Gulin 12

26-652 Zakrzew