ZIELONA SZKOŁA
W KAMPINOWSKIM PARKU NARODOWYM

W dniach od 11.06-15.06.2015 r. 35 członków SKLOP wzięło udział w Zielonej Szkole na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego. Był to kolejny etap projektu ""Misja przyroda zielone szkoły w parkach narodowych" przygotowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi. Celem projektu było budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacja dla terenów chronionych.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznali bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej. Realizacja zajęć odbywała się w III etapach. Etap I był realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do Kampinoskiego Parku Narodowego. W ramach tego etapu uczniowie dowiedzieli się o celach projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostali wprowadzeni w fabułę projektu. Zadaniem młodych ekologów było przygotowanie informacji o parku, do którego udali się na zajęcia edukacyjne. II etapem realizowanym w formule tzw. zielonej szkoły były zajęcia edukacyjne
w Kampinoskim Parku Narodowym prowadzone przez pracowników parku. Zajęcie te miały formy ćwiczeń i zajęć terenowych. Przez kolejne 5 dni pobytu na łonie natury, najbliżej nas położonego parku narodowego, uczniowie wcielali się
w postać fotoreporterów, a relacje ze swoich obserwacji zamieszczali na Facebooku. Młodzi przyrodnicy pod okiem pracowników parku
i nauczycieli przyrody prowadząc badania terenowe poznawali bioróżnorodność parku. Poznawano również środowisko jeziora, badając stan jego czystości. W czasie wycieczki terenowej zwiedzano Muzeum Fryderyka Chopina
w Żalazowej Woli, Cmentarz Palmiry i Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie. Najwięcej entuzjazmu wzbudzały „wyprawy w poszukiwaniu związku człowieka i przyrody”. Dużą atrakcją były nocne zajęcia, w trakcie których udało się zobaczyć nietoperze, a niektórym świetliki.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Gulinie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 35

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

Gulin 12

26-652 Zakrzew