Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej w Zakrzewie

 

Wpłaty za obiady w stołówce szkolnej w Zakrzewie

Wpłat dokonujemy z góry na dany miesiąc.
Na CZERWIEC  w dniach od 30. 05 do 02.06.2022r
na numer konta : 93 9147 0009 0021 6906 2004 0512

Okres żywienia obejmuje od dnia  01.06. 2022 r. do dnia 15.06.2022r  ( 11 dni roboczych).

Proszę o wpłaty w terminie.

 W tytule przelewu proszę wpisać: Imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Proszę nie zawyżać danej kwoty.

Stawka żywieniowa jednodniowa wynosi 5,00 zł

11 x 5,00 zł = 55,00 zł.

Karnety na obiady  będą wydawane u pani intendent.

Bardzo proszę aby dzieci nosiły karnety.    

Terminy wpłat na następne miesiące będą podawane na bieżąco,
na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice”.          

Wszelkie pytania proszę kierować na nr. tel. : 692 201 211.                                                                                                                                                                                                          

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew