Pedagogiem w naszej szkole jest pani Gabriela Augustyniak.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, że jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Do zadań pedagoga należy:

 • prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
 • współudział w realizacji zadań wychowawczych,
 • prowadzenie działań w zakresie pomocy materialnej,
 • indywidualna pomoc uczniom,
 • prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotyna),
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
 • koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki.

Pedagog pełni następujące funkcje:

 • jest łącznikiem szkoły ze środowiskiem
 • jest mediatorem w interakcjach: uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, uczeń - rodzic, rodzic - nauczyciel.
 • jest opiekunem, terapeutą bezpośrednio pomagającym uczniom.
 • niesie pomoc nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Gulinie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 35

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

Gulin 12

26-652 Zakrzew