Pedagogiem w naszej szkole jest pani Gabriela Augustyniak.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, że jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Do zadań pedagoga należy:

 • prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
 • współudział w realizacji zadań wychowawczych,
 • prowadzenie działań w zakresie pomocy materialnej,
 • indywidualna pomoc uczniom,
 • prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotyna),
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
 • koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki.

Pedagog pełni następujące funkcje:

 • jest łącznikiem szkoły ze środowiskiem
 • jest mediatorem w interakcjach: uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, uczeń - rodzic, rodzic - nauczyciel.
 • jest opiekunem, terapeutą bezpośrednio pomagającym uczniom.
 • niesie pomoc nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zakrzewie

Kontakt:

Telefon: +48 610 51 25

Fax: +48 610 51 25

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

Adres:

Zakrzew 58D

26-652 Zakrzew

Szkoła Filialna
w Mleczkowie

 

Kontakt:

Telefon: +48 610 52 32

psp.zakrzew-interszkola@wp.pl

 

Adres:

ul. Szkolna 22

26-652 Zakrzew